Categories
Pages
Your shopping cart is empty.
Menu
Healthcare powered by nature and people

Het brein en het evenwicht in de aarde is verstoord. Het is aan ons om deze balans te herstellen. Anders doet de aarde dit zonder ons.
Bovenstaande video geeft mooi weer voor welke uitdagingen wij nu staan. De natuur en aarde is zeer intelligent en zal altijd overleven en haar balans (her)vinden. Echter, zullen wij overleven? De natuur heeft haar eigen internet, haar eigen brein, in de aarde die nutriënten, voedingsstoffen, biedt voor al het leven op aarde. Dit brein en evenwicht is momenteel verstoord. De bodem biedt ons nu, bij eenzelfde leefpatroon, te weinig nutriënten waardoor de balans in onszelf ook verstoord kan raken en er chronische ziektes ontstaan in ons systeem. Het is aan ons allemaal om deze balans te herstellen. In de aarde en in onszelf. Anders doet de aarde dit zonder ons.

Stichting Brain Nutrients wil aan balans en bewustzijn bijdragen door zorg te bieden op basis van:
  • de kracht van de natuur. Door het genereren van wetenschappelijke kennis over voeding en voedingssupplementen in relatie tot onze gezondheid en het ontstaan van ziektes.
  • de kracht van mensen zelf. Door mensen voor te lichten en coachen over het belang van mindset, lifestyle en zelfkennis (van oorzaken en voorkomen van stress).


No products available

 
Do you want to support our research? Great! Donate to NL64INGB0006676639, Brain Nutrients
 
Sitemap
My profile
Disclaimer
Privacy
 
 
Brain Nutrients Foundation is a "Public Benefit Organisation" (Dutch: Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI).
This makes your gifts deductible income, and if you arrange periodical gifts for 5 year there is no threshold.