Categories
Pages
Your shopping cart is empty.
Menu
Aanleiding: wetenschappelijk onderzoek naar voeding, chronische inflammatie en het ontstaan van ziektes.
  • Er is veel onderzoek gedaan en voor een aantal ziekten is er reeds een sterke wetenschappelijke bewijsvoering dat het ontstaan hiervan een gevolg is van een disbalans tussen diverse voedingsstoffen in onze cellen.
  • Uit een vierjarig wetenschappelijk onderzoek van Brainlabs naar de achterliggende processen van burn-out, depressie en angststoornissen, kwamen nieuwe inzichten naar voren. Zo is in een eerste studie aangetoond, o.b.v. kenmerken uit bloed- en urineonderzoek (zogenaamde biomarkers), dat deze disbalans in je cellen waarschijnlijk een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van depressie en burn-out. Binnenkort wordt de laatste validatiestudie voor deze biomarkers uitgevoerd door Brainlabs en is dit wetenschappelijk bewezen.
  • Chronische inflammatie ligt zoals bekend mede ten grondslag aan depressie. We hebben in het onderzoek duidelijke aanwijzingen gevonden dat een tekort aan de mineralen zink en magnesium (verstoorde elektrolyten balans in cel), omega 3 (verstoord eicosanoiden metabolisme) en chronische inflammatie ten grondslag liggen aan vele chronische ziektes. Zoals ADHD, allergieën, astma, botontkalking, diabetes, dementie, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, migraine en reuma.
Op basis van de hiervoor genoemde inzichten wil Stichting Brain Nutrients nader onderzoek doen om deze aanwijzingen wetenschappelijk te bewijzen en te zorgen dat deze kennis omgezet wordt in oplossingen.
Zoals (specifieke) voedingssupplementen en -adviezen. Geheel non-profit en gefinancierd door subsidie, donaties en crowdfunding.

Wilt u een bijdrage leveren? 
Hartelijk dank! Maak een bedrag over naar NL64INGB0006676639 t.n.v. Stichting Brain Nutrients. 

Webshop met supplementen o.b.v. wetenschappelijk onderzoek
Op basis van de hiervoor genoemde inzichten heeft Stichting Brain Nutrients supplementen ontwikkeld die verkocht worden in de webshop. De winst (een zeer beperkte marge) wordt, na aftrek van de gemaakte kosten, besteed aan nader wetenschappelijk onderzoek.

Eerste project: CAA en Alzheimer Hersenbloeding door CAA (bij 1 op 4 mensen boven 60 jaar) waar mogelijk voorkomen door inzicht en behandeling
  • 1 op de 4 mensen boven de 60 krijgt de ziekte CAA (Cerebrale Amyloid Angiopathie). Dit aantal neemt toe.
  • In de wand van die vaten hoopt zich amyloid (giftig eiwit) op. Dit veroorzaakt herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten. Dit leidt o.a. tot verlammingen, dementie en uiteindelijk de dood.
  • Mensen overlijden direct of ze verslechteren bij iedere nieuwe bloeding en overlijden. Ze leven met een tikkende bom. De ziekte is ongeneeslijk.
Daarom zet Stichting Brain Nutrients zich in om dit onderzoek mogelijk te maken. Hiervoor is een subsidie aanvraag in de maak en dient de andere helft van het onderzoek gefinancierd te worden m.b.v. donaties en crowdfunding.

Relatie tussen CAA en Alzheimer (vasculaire dementie)
Cognitieve stoornis is een gemeenschappelijk kenmerk van CAA en Alzheimer. De relatie tussen CAA en Alzheimer Disease (AD), waar nu ook geen behandeling tegen is, is sterk. CAA, aanwezig in 80-85% van de patiënten met AD, is ernstig in een derde tot twee derde van deze patiënten.


No products available

 
Do you want to support our research? Great! Donate to NL64INGB0006676639, Brain Nutrients
 
Sitemap
My profile
Disclaimer
Privacy
 
 
Brain Nutrients Foundation is a "Public Benefit Organisation" (Dutch: Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI).
This makes your gifts deductible income, and if you arrange periodical gifts for 5 year there is no threshold.